Controleer arbeidsovereenkomsten met 65-plussers

Geplaatst op: 04 dec, 2012

Nu er door de overheid kritisch gekeken wordt naar de dekkingsgraad van de pensioenen en het langer doorwerken van 65-plussers, is het noodzakelijk ook uw arbeidsovereenkomsten  met deze groep werknemers goed onder de loep te nemen.

 

Met name het artikel dat toeziet op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is vaak niet opgenomen of niet volledig of niet juist geformuleerd. Indien u bijvoorbeeld de term ‘pensioengerechtigde leeftijd’ gebruikt, dan kan dit op de (deels) door de werkgever opgebouwde pensioenverzekering slaan, terwijl er juist de AOW-gerechtigde leeftijd bedoeld is. Bij deze laatste pensioenvoorziening zal de ingangsdatum namelijk jaarlijks aan verandering onderhevig zijn. Met ingang van 1 januari 2013 verschuift de leeftijd waarop men recht heeft op de AOW-uitkering met steeds een maand per jaar tot meerdere maanden per jaar.

 

Daartegenover staat dat de (deels) door werkgever opgebouwde pensioen-voorziening nog steeds op 65- jarige leeftijd geldig kan zijn. Het opschuiven van deze datum kent veel haken en ogen en pensioenuitvoerders willen hier niet altijd aan meewerken.

 

Werknemers in wiens arbeidsovereenkomst staat dat deze beëindigd wordt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd kunnen te maken krijgen met een korte periode van geen of weinig inkomen vanwege deze verschuiving van de leeftijd. Een overbruggingsregeling is er nog niet. Tot die tijd is er een voorschotregeling ingesteld.

 

Als werkgever kunt u dan ook het beste de volgende formulering aanhouden bij het pensioenontslagbeding: ‘de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.’

 

Daarnaast is het raadzaam om het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenverzekeraar opnieuw te bekijken en aan te passen naar deze nieuwe wetgeving.