Wijzigingen in pensioen trainers

Geplaatst op: 04 dec, 2012

Een aantal BVO’s heeft afgelopen periode besloten om een deel van hun trainersbestand onder te brengen in een aparte onderneming of bijvoorbeeld in een nieuw op te richten afdeling voor het vrouwenvoetbal.

 

 

Strikt gezien vallen de onderliggende trainers daarmee niet langer onder de CAO voor Trainer/coaches betaald voetbal en eindigt daarmee de toezegging op deelname aan de pensioenregeling. Enkele BVO’s en coaches hebben echter aangegeven het belangrijk te vinden dat de deelname aan de huidige pensioenregeling blijft bestaan.

 

In het geval van de coaches betreft het een relatief ‘gesloten’ groep. Een herhaaldelijk in- en uittreding van de pensioenregeling zou behoorlijke impact hebben op de hoogte van de pensioenaanspraken. Hoewel de huidige overeenkomst er niet in voorziet is de FBO van mening dat het mogelijk moet zijn dat desbetreffende trainers hun deelname aan de pensioenregeling kunnen continueren. Echter enkele en alleen als dit in goed overleg gebeurd met de (aan de betrokken afdeling gelieerde) BVO en alle andere betrokken partijen.

 

 Aegon is inmiddels bereid gevonden om de overeenkomst open te stellen voor deze groep (nieuwe) werkgevers en zal de collectieve overeenkomst op dit punt aanpassen. De nieuwe werkgever kan zich door middel van een aansluitingsovereenkomst aan de collectieve regeling verbinden en zo hun trainer(s) de mogelijkheid geven om gebruik te maken van de voordelen van de bestaande collectiviteit.

 

Als er bij uw BVO een dergelijke ontwikkeling plaatsvindt en u wilt graag een keer hierover van gedachten wisselen, neemt u dan contact op met Arco van der Veer, werkzaam bij de Stichting Contractspelersfonds KNVB. Hij is bereikbaar via arco@cfk.nl en 0182-571171.