Aanpassing Wet Arbeid Vreemdelingen gaat door

Geplaatst op: 03 dec, 2013

Ondanks een daarvoor ingezette lobby van de FBO is de Eerste Kamer recentelijk akkoord gegaan met een aanpassing van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Door deze aanpassing zullen niet-EU spelers pas na vijf jaar (in plaats van de huidige drie jaar) in aanmerking komen voor de titel ‘arbeid vrij’, zijnde de titel op basis waarvan een niet-EU speler binnen Nederland geen tewerkstellingsvergunning meer nodig heeft. Voortaan is een tewerkstellingsvergunning dus pas na vijf jaar niet meer vereist.

 

Een voorgenomen wijziging om niet-EU spelers voortaan jaarlijks opnieuw te toetsen (qua inkomenscriterium) lijkt wel van de baan.  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat de uitvoeringsregels volgend op de wetswijziging hierop na de gesprekken met de FBO zijn aangepast en dat er op dit punt een uitzondering voor het betaald voetbal zal komen. Concreet wordt hierdoor voorkomen dat clubs gedwongen worden om jaarlijks een hoger salaris aan te bieden aan niet-EU spelers.