Nog steeds geen duidelijkheid in TV-rechten procedure

Geplaatst op: 03 dec, 2013

Er is nog steeds geen vonnis in de zaak tussen de clubs en de spelers inzake de zogeheten en reeds jarenlang lopende TV-rechten procedure.

 

Al vanaf 2001 zijn de spelers (vertegenwoordigd door de spelersvakbonden VVCS en ProProf) enerzijds en de clubs (en KNVB, CED en ECV) anderzijds verwikkeld in een discussie omtrent de vraag of spelers naast hun salaris recht zouden hebben op een extra vergoeding vanwege het gebruik van hun beeltenissen op TV.

 

Na een voor de clubs gunstige uitspraak bij de Rechtbank in 2004 gingen de spelers in beroep bij het Gerechtshof.

 

Afgelopen april vond de mondelinge behandeling van deze zaak plaats bij het Gerechtshof te Amsterdam. De verwachting was dat het arrest vervolgens bekend zou worden gemaakt in juli van dit jaar. Tot op heden wordt het arrest echter steeds aangehouden.

 

De clubs worden uiteraard onmiddellijk op de hoogte gebracht zodra de uitspraak bekend is. Voor nu zit er niets anders op dan een en ander af te wachten. Het Hof heeft laatstelijk aangegeven het arrest te verwachten in december.