Aflopende spelers- en trainerscontracten

Geplaatst op: 06 mrt, 2020

Binnenkort zult u weer te maken krijgen met aflopende spelers- en trainerscontracten. Hierbij willen wij u informeren over de hierbij te volgen procedure.

De Nederlandse wet verplicht werkgevers in Nederland onder meer om werknemers uiterlijk één maand voor het einde van een tijdelijk contract schriftelijk te informeren over het verlengen of beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Deze zogeheten ‘aanzegging’ geldt niet alleen voor verlengde contracten, maar ook voor eerste contracten. Deze wetgeving geldt voor al het personeel (en dus niet alleen voor trainers en spelers). Daarnaast kan aan medewerkers met een aflopend contract ook een zogeheten ‘transitievergoeding’ verschuldigd zijn.

Met betrekking tot aflopende verlengde contracten van spelers en trainers, is iedere club conform de CAO Contractspelers Betaald Voetbal en de CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal verplicht een bepaalde procedure te doorlopen (zie artikel 6 van de van toepassing zijnde CAO).

De te volgen procedure hebben wij uiteen gezet in de Brief aflopende contracten 30 juni 2020. Wij raden u aan deze informatie zorgvuldig te lezen. Bij de brief behoren twee beslissingsbomen, welke u als club verder kunnen helpen bij het inzichtelijk maken en rechtsgeldig beëindigen van de bij uw club eindigende contracten. Deze beslissingsbomen, alsmede bovengenoemde brief kunt u middels uw inlogcode downloaden van onze website.

Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan ondersteuning, neem dan vooral contact met ons op!