Stijging minimum (uur)loon per 1 januari 2024

Geplaatst op: 30 nov, 2023

Stijging minimum (uur)loon per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wordt een minimumuurloon geïntroduceerd én geïndexeerd. Op dit moment geldt in de WML nog een vast minimummaandloon welke is gebaseerd op 36 uur per week, terwijl het per organisatie kan verschillen hoeveel uren er in een fulltime werkweek zitten. Bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur.

Omdat de hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige feitelijke uurloon bij een dienstverband van 36 uur, leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon ook tot een loonsverhoging voor werknemers die een arbeidsduur van meer dan 36 uur per week hebben en het minimumloon verdienen. Dit kan dus een extra kostenpost betekenen.

Het minimumloon bedraagt in 2023 € 1.995 bruto per maand. In onderstaand overzicht zijn minimummaandlonen per 1 januari 2024 weergegeven. Graag wijzen wij u erop dat er diverse rekenmethodes rondgaan die worden gehanteerd. In onderstaand schema de navolgende: uurloon * aantal uren per week * 52 weken / 12 maanden.

Voor meer informatie rondom het minimumuurloon en (alternatieve) berekeningen, verwijzen wij u graag naar de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar gestelde informatie via:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2023/07/07/kennisdocument-wettelijk-minimumuurloon-2024/SZW+-+Veelgestelde+vragen+invoering+wettelijk+minimumuurloon.pdf