Aflopende contracten van spelers en trainers per 30 juni 2024

Geplaatst op: 23 feb, 2024

De Nederlandse wet verplicht werkgevers onder meer om medewerkers uiterlijk één maand voor het einde van een tijdelijk contract schriftelijk te informeren over het verlengen of beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Deze zogeheten ‘aanzegging’ geldt niet alleen voor verlengde contracten, maar ook voor eerste contracten. Deze wetgeving geldt voor al het personeel (en dus niet alleen voor trainers en spelers). Daarnaast hebben medewerkers met een aflopend contract in beginsel ook recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd.

Met betrekking tot aflopende verlengde contracten van spelers en trainers, is iedere club conform de CAO Contractspelers Betaald Voetbal en de CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal verplicht een bepaalde procedure te doorlopen (zie artikel 6 van de van toepassing zijnde CAO).

De FBO heeft haar leden zoals doen gebruikelijk hierover per brief geïnformeerd, welke brief voor haar leden achter de login op deze website terug te vinden is: Downloads / FBO Modellen – Juridisch / Standaardbrieven.