Het verzenden van de poolbrief: doe het voor 1 mei 2024!

Geplaatst op: 03 apr, 2024

Conform het Reglement Betaald Voetbal dient een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) die een jeugdspeler in haar (jeugd)opleiding wenst te behouden, dit uiterlijk op 1 mei 2024 schriftelijk kenbaar te maken aan de betreffende speler. Een kopie van deze schriftelijke mededeling dient voorts uiterlijk op 7 mei 2024 bij de KNVB te zijn ingediend. Indien niet aan één van deze voorwaarden is voldaan, vervalt het recht op een poolvergoeding voor die speler.

Met dit bericht willen wij u informeren dat de genoemde data naderen. Een standaard poolbrief is te vinden op onze website onder Downloads / FBO Modellen – Juridisch / Standaard brieven / Standaard Poolbrief (april 2024). Verstuur deze aangetekend vóór de bovengenoemde data. Wij adviseren voorafgaand aan het verzenden van de brieven de juistheid van de actuele woonadressen van de spelers te controleren.

Let wel, indien een speler een aflopend spelerscontract had met de oude BVO, dan dient de oude BVO de speler uiterlijk op 1 mei een nieuw spelerscontract te hebben aangeboden om recht te hebben op een poolvergoeding. Het aangeboden spelerscontract dient daarbij ten minste dezelfde voorwaarden te hebben.

Daarnaast dient in sommige gevallen ook een eerste spelerscontract aangeboden te worden om recht te hebben op een poolvergoeding. BVO’s in categorie I dienen uiterlijk op 1 mei een spelerscontract te hebben aangeboden aan spelers die tijdens het betreffende seizoen 17 jaar zijn geworden. Voor BVO’s in categorie II en III geldt dat zij op 1 mei een spelerscontract aangeboden moeten hebben aan spelers die het betreffende seizoen 19 jaar zijn geworden.

Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk terecht bij één van onze juristen!