In dit verband begeleidt de FBO clubs onder andere in arbitrage- en tuchtzaken, draagt de FBO zorg voor ondersteuning bij de totstandkoming van uiteenlopende contracten, zoals transfer-, sponsor- en arbeidsovereenkomsten, informeert de FBO clubs aangaande wet- en regelgeving en organiseert de FBO bijeenkomsten en workshops. Daarnaast vertegenwoordigt de FBO de clubs (en onderhandelt de FBO namens hen) bij de totstandkoming van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s) voor contractspelers en trainers. Tevens verzorgt de FBO de juridische ondersteuning voor andere (overkoepelende) organisaties in het betaald voetbal, te weten: de Cooperatie Eerste Divisie (CED) en de Eredivisie CV (ECV).

Individuele diensten:
Clubs kunnen bij de FBO terecht voor allerhande juridische en HR gerelateerde vraagstukken, zoals onder meer:

– het opstellen en/of aanpassen/controleren van (spelers)arbeids-, transfer- of spelersmakelaarsovereenkomsten;
– het opstellen en/of aanpassen/controleren van sponsor- of suppliercontracten;
– het begeleiden van en optreden als raadsman van clubs bij arbeidsgeschillen, contractuele geschillen, inbreuken op het gebied van het intellectuele eigendom, geschillen aangaande solidariteitsbijdrage/opleidingsvergoeding of transfers. Zowel in nationale als in internationale arbitrage- en tuchtzaken (FIFA DRC, FIFA PSC, CAS);
– het aanvragen van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor contractspelers;
– het aanbieden van branchegerelateerde producten en diensten met collectief voordeel zoals de digitale RI&E, de arbocatalogus, en collectieve verzekeringen;
– advisering en bemiddeling bij stages, werving en selectie (via VoetbalJobs), langdurig zieken, oproepkrachten, arbeidsvoorwaarden en andere personeelgerelateerde vraagstukken;
– informatie over de nieuwste, op de branche van toepassing zijnde, wet- en regelgeving;
– het opmaken van functiebeschrijvingen, personeelsgidsen, modelbrieven, en dergelijke.

Meer weten van de FBO? kijk ook op: https://www.youtube.com/watch?v=PkO3NBbQkyo