Definities

Website:                               https://fbo.nl, de Twitter-feed van Bedrijf en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker:                           bezoekers van de Website;

Bedrijf:                                Federatie van Betaald voetbal Organisaties, de bevoegde uitgever van de Website;

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt de Gebruiker in met de navolgende voorwaarden;

  • Bedrijf werkt de inhoud van de Website en de inhoud van de op de Website aanwezige documenten zoveel als mogelijk bij en actualiseert de Website regelmatig. Hierbij wordt door Bedrijf uiterste zorgvuldigheid betracht. De behandeling van de inhoud van de Website is echter niet uitputtend. Ook kan informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer (volledig) juist zijn. Bedrijf aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor hetgeen eventueel wordt ondernomen op basis van de inhoud van de Website of op basis van de op de Website aanwezige documenten. Hieraan kunnen dus ook geen rechten worden ontleend;
  • Bedrijf geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op de Website wordt geraadpleegd;
  • Bedrijf biedt geen garantie over de veiligheid van de Website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de Website;
  • Bedrijf is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen (waaronder partners van Bedrijf) waar op de Website naar verwezen wordt;
  • Bedrijft verschaft de informatie op de Website zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de Website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;
  • Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de Website; en
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke op de Website wordt geraadpleegd.