De FBO is een vereniging met een raad van toezicht en een statutair directeur-bestuurder. De FBO heeft thans in totaal zes medewerkers in dienst. Naast de directeur-bestuurder bestaat de FBO uit drie juristen, een HR consultant en een Office en Communicatiemanager.

De FBO is een onafhankelijke organisatie die niet gelieerd is aan andere entiteiten. De leden van de FBO hebben in de ledenvergadering allen één gelijke stem. De FBO komt enkel op voor de belangen van de clubs en werkt in die hoedanigheid nauw samen met de CED en ECV.

Medewerkers FBO
mr. S.F. (Serge) Rossmeisl (Directeur-bestuurder)
drs. S.L. (Simone) van den Bos (Office en Communicatiemanager)
E.A.B. (Andrea) Timmerman (HR Consultant)
mr. J.J. (Laurens) Korbee (Jurist)
mr. A.F. (Barry) Dopmeijer (Jurist)
mr. K.M.C.J. (Kevin) van den Oetelaar

Raad van Toezicht
mr. S.W.M.J. Kuijer (Voorzitter)
E.H. Mulder MRICS RT (Lid)
A.J. van Eijden (Lid)
mr. J.L.G. Gerrits (Lid)
Th.M.M. Hoex MMO (Lid)