De FBO is een vereniging met een raad van toezicht en een statutair directeur-bestuurder. Naast de directeur-bestuurder bestaat onze organisatie uit drie juristen, een HR Business Partner en een Manager Operations & Communications.

Wij zijn een onafhankelijke organisatie die niet gelieerd is aan andere entiteiten. Onze leden hebben in de ledenvergadering allen één gelijke stem.

Doordat wij opkomen voor de belangen van de betaald voetbalclubs, werken wij in die hoedanigheid nauw samen met de Coöperatie Eerste Divisie (CED) en de Eredivisie CV (ECV). De CED, ECV en FBO zijn om die reden gevestigd op hetzelfde terrein; Landgoed Sonnehaert te Zeist.

 

Onze organisatie

Medewerkers
mr. I.V. (Ivo) Batelaan (Legal Trainee)
Drs. S.L. (Simone) van den Bos (Manager Operations & Communications)
H.C.M (Maarten) van Ingen (HR Business Partner)
mr. C.F.W. (Cas) de Jong (Jurist)
mr. K.M.C.J. (Kevin) van den Oetelaar (Jurist)
mr. L.M. (Laura) van Putten (Directeur)
A.E.B.M. (Annelieke) Verweij (Office Medewerker)

Vacature: per 1 februari 2024 is de positie van Jurist vacant.

 

Raad van Toezicht

H.J.G. (Hai) Berden (voorzitter RvT)
mr. H.C.J. (Eric) Oomen (lid RvT)
E.H. (Edwin) Mulder MRICS RT (lid RvT)
B.I. (Birgit) Otto MBA (lid RvT)
Y. (Yme) Kuiper (lid RvT)

 

Wat maakt ons anders dan andere organisaties?

Wij kennen het speelveld
Wij houden ons dagelijks enkel en alleen maar bezig met voetbalgerelateerde zaken en behandelen jaarlijks honderden juridische en HR-gerelateerde (voetbal)zaken. Daarmee hebben wij een deskundigheid in de voetballerij opgebouwd die geen enkele andere organisatie, of ander advocatenkantoor of adviesbureau in huis heeft.

Wij hebben bovendien jarenlange ervaring en kennen daardoor de specifieke ‘regels’ die gelden binnen de voetballerij. Wij zijn op elkaar ingespeeld, zijn betrokken en weten hoe de clubs op de juiste wijze te benaderen. Bovendien zijn wij in de kern liefhebbers van datgene waar wij en de clubs dagelijks mee te maken hebben; voetbal.

Wij zijn volledig onafhankelijk
Onze organisatie is niet gelieerd aan andere overkoepelende organisaties en wij kennen enkel de clubs als onze leden. Wij kunnen daarom volledig objectief en onafhankelijk de belangen van de clubs behartigen en de clubs ondersteunen.

De club staat centraal
De benadering richting onze leden is altijd klantgericht en laagdrempelig. Dit uit zich in praktische zin bijvoorbeeld door het (wanneer mogelijk of noodzakelijk) op locatie bezoeken van clubs en/of het op maat maken en geven van club-specifieke presentaties. Het uit zich echter ook in de manier van werken; clubs dienen zich welkom te voelen bij ons en in ons kantoor (het Koetshuis) en dienen ons als een betrouwbare partner te ervaren.

Wij kennen de cultuur
Transferperiodes die gepaard gaan met last minute deals en tijdsdruk, wedstrijden die in het weekend en ’s avonds gespeeld worden, maar ook de emotie die gepaard kan gaan met een mindere periode. Wij kennen de manier van werken binnen het betaald voetbal en zijn hier intern ook op ingericht. Vandaar dat wij ons richten op een ‘24/7’ serviceverlening.

Wij zijn reeds betaald
Onze dienstverlening wordt betaald via een door de clubs jaarlijks vast te stellen contributie die in twee termijnen (via verrekening met de ECV, danwel de rekening Courant bij de KNVB) wordt betaald. Na deze betaling volgen er vanuit de FBO geen extra kosten in de vorm van declaraties of extra uren. Onze contributie betreft daardoor een all-in fee.

Samengevat: wij zijn uniek om 4 logische redenen:

  • Wij zijn de deskundige in Nederland ten aanzien van voetbalzaken
  • Wij behartigen enkel het belang van de clubs
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar
  • Wij zijn reeds betaald