De FBO is een vereniging met een raad van toezicht en een statutair directeur-bestuurder. De FBO heeft thans in totaal zes medewerkers in dienst. Naast de directeur-bestuurder bestaat de FBO uit drie juristen, een HR consultant en een Communicatiemanager. De FBO is een onafhankelijke organisatie die niet gelieerd is aan andere entiteiten. De leden van de FBO hebben in de ledenvergadering allen één gelijke stem. De FBO komt op voor de belangen van de clubs en werkt in die hoedanigheid nauw samen met de Cooperatie Eerste Divisie (CED) en de Eredivisie CV (ECV).


Onze organisatie

Medewerkers
mr S.F. (Serge) Rossmeisl (directeur)
mr J.J. (Laurens) Korbee (jurist)
mr K.M.C.J. (Kevin) van den Oetelaar (jurist)
mr L.M. (Laura) van Putten (jurist)
Drs. S.L. (Simone) van den Bos (communicatiemanager)
E.A.B. (Andrea) Timmerman (HR consultant/coach)

Raad van Toezicht
mr S.W.M.J. (Servé) Kuijer (voorzitter)
mr J.L.G. (Jan) Gerrits (lid RvT)
E.H. (Edwin) Mulder MRICS RT (lid RvT)
B.I. (Birgit) Otto (lid RvT)
Y. (Yme) Kuiper (lid RvT)

Wat maakt de FBO anders dan andere organisaties?

De FBO kent het speelveld
De FBO houdt zich dagelijks enkel en alleen maar bezig met voetbalgerelateerde zaken en behandelt jaarlijks honderden juridische en HR-gerelateerde (voetbal)zaken. Daarmee heeft de FBO een deskundigheid in de voetballerij opgebouwd die geen enkele andere organisatie, advocatenkantoor of adviesbureau in huis heeft.

De FBO en de individuele medewerkers hebben bovendien reeds jarenlange ervaring en kennen de specifieke ‘regels’ die gelden binnen de voetballerij. De FBO is ingespeeld op elkaar, is betrokken en weet hoe de clubs op de juiste wijze te benaderen. Bovendien zijn de medewerkers in de kern liefhebbers van datgene waar zij en de clubs dagelijks mee te maken hebben; voetbal.

De FBO is volledig onafhankelijk
De FBO is niet gelieerd aan andere overkoepelende organisaties en kent enkel de clubs als haar leden. De FBO kan daarom volledig objectief en onafhankelijk de belangen van de clubs behartigen en de clubs ondersteunen.

De club staat centraal
De benadering van de leden van de FBO is altijd klantgericht en laagdrempelig. Dit uit zich in praktische zin bijvoorbeeld door het (wanneer mogelijk of noodzakelijk) op locatie bezoeken van clubs en/of het op maat maken en geven van clubspecifieke presentaties. Het uit zich echter ook in de manier van werken; clubs dienen zich welkom te voelen bij de FBO en in het Voetbalhuis en dienen de FBO als een betrouwbare partner te ervaren.

De FBO kent de cultuur
Transferperiodes die gepaard gaan met last minute deals en tijdsdruk, wedstrijden die in het weekend en ’s avonds gespeeld worden, maar ook de emotie die gepaard kan gaan met een mindere periode. De FBO kent de manier van werken binnen het betaald voetbal en is hier intern ook op ingericht. Vandaar dat de FBO zich richt op een 24/7 service verlening.

De FBO is reeds betaald
De FBO wordt betaald via een door de clubs vast te stellen contributie die in twee termijnen (via verrekening met de ECV, danwel de rekening Courant bij de KNVB) wordt betaald. Na deze betaling volgen er geen extra kosten in de vorm van declaraties of extra uren. De contributie van de FBO betreft daardoor een all-in fee.

Samengevat: de FBO is uniek om 4 logische redenen:

  • De FBO is de deskundige in Nederland ten aanzien van voetbalzaken
  • De FBO behartigt enkel het belang van de club
  • De FBO is altijd bereikbaar
  • De FBO is reeds betaald

 

Wat levert gebruikmaking van de FBO de clubs op?

De clubs zijn verzekerd van de juiste kennis
De FBO houdt zich dagelijks enkel en alleen maar bezig met voetbalgerelateerde zaken en behandelt jaarlijks honderden juridische en HR-gerelateerde (voetbal)zaken. Daarmee heeft de FBO een specifieke deskundigheid in de voetballerij opgebouwd die geen enkel ander advocatenkantoor of adviesbureau in huis heeft. De FBO weet welke onderdelen en afdelingen er binnen een club voorhanden of juist niet voorhanden zijn. Door de grote hoeveelheid aan zaken en daaraan gekoppelde ervaring kan de FBO de clubs van de juiste advisering voorzien.

De clubs die gebruik maken van de FBO besparen direct op hun kosten
De FBO wordt reeds betaald via een door de clubs vast te stellen contributie. De kosten ingeval van gebruikmaking van de FBO lopen dus ook niet verder op. De hoogte van de contributie op jaarbasis staat bovendien in geen verhouding tot de (hoge) tarieven die (advocaten- en/of advies)kantoren rekenen. Daardoor is er direct sprake van kostenbesparing.

Door gebruikmaking van alleen al de standaard modellen van de FBO (ingeval van transfers, contractspelers, spelersmakelaars, sponsors, etc.) worden veelvoorkomende discussies en/of valkuilen voorkomen. Dit levert een kostenbesparing op die in veel gevallen aanzienlijk zal zijn.

De deskundigheid binnen de FBO is uniek. Door gebruikmaking van de FBO zijn clubs verzekerd van adviezen die gebaseerd zijn op ervaring en deskundigheid. Hierdoor worden eventuele risico’s zoveel als mogelijk vermeden en worden kosten voorkomen.

De clubs ontvangen objectieve adviezen
De FBO is een non-profit organisatie en is er enkel en alleen voor de clubs. De FBO heeft dus ook, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een extern bureau, geen winstoogmerk of een commercieel belang. Bovendien is de FBO een adviserende organisatie en niet tevens controlerend en/of sanctionerend. De FBO kan en zal daarom altijd objectief en onafhankelijk kunnen adviseren.

Samengevat: wat levert gebruikmaking van de FBO de clubs op?

  • Deskundig en objectief advies
  • Directe kostenbesparing