Verslag van de FBO kennisworkshop

Geplaatst op: 17 apr, 2012

In samenwerking met de Boertiengroep heeft de FBO wederom een kennisworkshop georganiseerd. De bijeenkomst vond plaats op donderdag 29 maart jl. in het Golden Tulip Hotel te Hoenderloo.

 

Het onderwerp van de workshop was ‘Functioneren en beoordelen’ en wordt hieronder kort belicht:

 

Functioneren en beoordelen

Minka Jongkind en Jakob van Wielink zijn deels improviserend te werk gegaan en hebben de verschillende kanten van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken aan de orde gebracht. Zo is er stil gestaan bij de negatieve en positieve ervaringen van de deelnemers met beoordelingsgesprekken, de ‘Do’s en don’t s’ van dergelijke gesprekken, de verschillen tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek en de manier van voorbereiden op een dergelijk gesprek. Steeds is stil gestaan bij de rol van beoordelaar (leidinggevende), P&O functionaris en de beoordeelde.

 

De middag is door middel van de zogeheten werkvorm ‘worldcafé’ ingekleed. In kleine groepen is er gebrainstormd over drie vragen. De eerste vraag was ‘Hoe krijgen we draagvlak voor beoordelingsgesprekken’, de tweede vraag was ‘Wat is er nodig om gesprekken goed te doen’ en de laatste was ‘Hoe zorg ik er voor dat de gesprekken zowel zinvol als leuk zijn?’. Op deze manier konden de deelnemers van elkaar leren. 

 

Tot slot zijn er praktijkvoorbeelden aan de orde geweest en zijn er vragen omtrent dit onderwerp behandeld.

 

Helaas is de tijd van een dagdeel te kort om alle details aangaande functioneren en beoordelen te behandelen. Voor advies en training op maat kunt u terecht bij de Boertiengroep of de FBO.

 

Alle deelnemers krijgen de sheets en samenvattingen gemaild en de sheets van de presentaties zijn binnenkort beschikbaar op het intranet gedeelte van de website van de FBO. Indien er vragen zijn naar aanleiding van de aan de orde gestelde onderwerpen, kunt u contact opnemen met de FBO, Andrea Timmerman, tel. 0343-438430.