Modernisering Ziektewet

Geplaatst op: 08 aug, 2013

Met ingang van 1 januari 2013 zijn er een aantal zaken veranderd ten aanzien van de Ziektewet. De financiële verantwoordelijkheid voor werkgevers is hierdoor opnieuw fors uitgebreid. De premie die werkgevers moeten betalen wordt nu ook door de instroom van zieke werknemers in de ziektewet bepaald, zoals voorheen al het geval was bij de instroom in de WGA.

 

Werknemers (ook spelers) die ziek uit dienst gaan vanwege een eindigende arbeidsovereenkomst tellen mee met deze nieuwe premie. De werkgever krijgt nu te maken met een gedifferentieerde premie voor ZW. Ook niet-zieke werknemers die uit dienst gaan maar binnen vier weken na einde arbeidsovereenkomst ziek worden tellen mee voor de premie. Hoe groter een bedrijf (afhankelijk van de gemiddelde premieloonsom), des te zwaarder de component van de gedifferentieerde premie wordt meegeteld. Grote werkgevers (met een loonsom van tenminste € 3.020.000,- in 2012) krijgen te maken met een geïndividualiseerde gedifferentieerde ZW premie.

 

Bij de berekening kijkt men naar het aantal instromers van 2 jaar geleden. In 2014 wordt een werkgever dus aangeslagen voor de instromers van 2012.

 

De instroom in de WGA, die voor de gedifferentieerde WGA premie verantwoordelijk is, wordt per 1 januari 2014 uitgebreid met de flexwerkers. Tot 1 januari 2016 komt deze extra premie eveneens voor de rekening van werkgevers. Na 1 januari 2016 worden deze premies samengevoegd.

 

Werkgevers worden aangeraden werknemers die uit dienst gaan, zorgvuldig te registreren, maar ook te volgen voor wat betreft woonadres, om zo de aanslagen die via het UWV verstuurd worden, goed te kunnen controleren. Daarnaast is het nog relevanter geworden de instroom te beperken door zoveel mogelijk bij te dragen aan de re-integratie van de werknemer. Het spreekt voor zich dat een correcte verzuimadministratie aldus nog belangrijker gaat worden.

 

Daarnaast is het verstandig om nogmaals te calculeren of het voordelig is om Eigen Risico drager te worden. Dit kan nu ook voor instromers in de Ziektewet.  Indien men in 2013 eigenrisicodrager wordt, laat u het verleden achter bij het UWV en begint u met een schone lei. Indien u al Eigen Risicodrager bent, is het goed na te gaan of u uw pakket dient uit te breiden voor flexwerkers en ziektewetinstromers.

 

Voor meer informatie aangaande het bovenstaande, kunt u contact opnemen met de FBO.