Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Geplaatst op: 20 mrt, 2017

Per 1 juli a.s. wordt de vernieuwde Arbowet van kracht. Om tijdig in te kunnen spelen op deze veranderingen heeft FBO-partner GOED de belangrijkste wijzigingen onder elkaar gezet.

 

 

 

Tevens is in dit artikel aangegeven welke gevolgen de nieuwe wetgeving heeft voor de klanten die reeds een samenwerking met GOED zijn aangegaan.

 

In groen staan de veranderingen die voor de klanten van GOED geen gevolgen hebben, in rood de veranderingen die de aandacht van beiden vragen.

 

In de Arbowet komt een aantal nieuwe verplichtingen te staan:

 

  • Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen, naast de al bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding. Bij GOED kan men daarvoor terecht bij de Inzetbaarheidsdeskundigen die in taakdelegatie werken.

 

  • Medewerkers krijgen een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. De werknemer heeft weet van deze mogelijkheid, er zijn geen onnodige drempels door plaats en tijdstip van het consult en de werkgever krijgt geen informatie over het consult, de aanleiding of de uitkomsten van het consult op tot de persoon herleidbaar niveau. Dit is bij klanten van GOED nu al zo ingericht – er is een lage drempel naar Inzetbaarheidsdeskundige en bedrijfsarts.

 

  • De bedrijfsarts (of Inzetbaarheidsdeskundige) krijgt de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken. Ook dit onderdeel is al van toepassing bij GOED – vooral bij de klanten waar ons team volledig op locatie werkt.

 

  • De werknemer krijgt het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie. Dit is een standaard dienst die GOED al biedt; indien gewenst kan een medewerker er voor kiezen een andere arts te raadplegen.

 

  • De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling. Ook hieraan voldoen alle artsen van GOED. Een kopie van ons klachten reglement sturen we graag toe.

 

  • Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsartsen) werken nauw samen met- en adviseren aan de preventiemedewerker en de OR. Naast het periodieke overleg met de OR dient er ook een dergelijk overleg gepland te worden met de preventie medewerker.

 

  • Alle taken die een werkgever moet afnemen van een arbodienst moeten in een contract worden vastgelegd. Dit vormt reeds een standaard onderdeel van de Service Level Agreement met GOED.

 

Bedrijven krijgen een jaar de tijd om het bestaande contract met de arbodienst aan te passen. Dit betekent ten eerste dat de bestaande behoefte aan deskundige ondersteuning goed dient te worden beoordeeld (op het gebied van veiligheid, gezondheid, verzuim, duurzame inzetbaarheid, enzovoort) en dat vervolgens die adequate ondersteuning dient te worden geregeld. Ten tweede dienen partijen vervolgens het bestaande contract inhoudelijk en formeel aan te passen aan de eisen in de nieuwe Arbowet.

 

GOED is sinds 1 juli 2016 partner van de FBO. Inmiddels heeft GOED overeenkomsten gesloten met clubs als Vitesse en ADO Den Haag. Met andere clubs is GOED nog in bespreking.

 

In het komende voorjaar organiseren GOED en de FBO een bijeenkomst waarin zaken als ziekteverzuim, privacy en andere HR-gerelateerde zaken nader aan de orde zullen komen.

 

Alle clubs ontvangen hier te zijner tijd een uitnodiging voor.