Nieuwe CAO Contractspelers

Geplaatst op: 09 jun, 2017

Werkgeversorganisatie FBO en de spelersvakbonden VVCS en ProProf hebben een akkoord bereikt over de verlenging van de CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal.

 

De huidige CAO loopt oorspronkelijk nog tot en met 30 juni 2018. Toch wilden betrokken partijen (FBO, VVCS, ProProf) de mogelijkheden omtrent een eventuele eerdere verlenging met elkaar nu al verkennen. Uit deze verkenning is een resultaat voortgekomen dat de afgelopen weken is voorgelegd aan de clubs en spelers.

 

Serge Rossmeisl (directeur FBO) is tevreden met het bereikte akkoord: “Binnen het betaald voetbal is er dringend behoefte aan rust en duidelijkheid. Er zijn discussies gaande over governance-structuren, de competitieopzet, kunstgras en tal van andere zaken. Komend seizoen zouden daar de onderhandelingen over een nieuwe CAO bij komen. Het nu al verlengen van de CAO zorgt ervoor dat die gewenste rust en duidelijkheid er in ieder geval op het gebied van arbeidsvoorwaarden de komende jaren is”.

 

Louis Everard (directeur VVCS): “De VVCS is tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat. In Nederland gesloten contracten blijven 100% gegarandeerd. Oftewel, ook bij ziekte en blessures ben je verzekerd van het gehele maandsalaris en wel tot de einddatum van het contract. Dit is een bepaling waarop vele in het buitenland voetballende spelers terecht heel jaloers zijn. Ook in grote voetballanden als Engeland en Duitsland hebben spelers normaliter een extra, zeer prijzige, verzekering nodig om hetzelfde te kunnen zeggen. In België is die noodzaak nog veel groter. De CAO daar resulteert in een werkelijk zeer forse terugval in salaris, zeker in geval van ziekte. Deze contractgarantie is dan ook een groot goed dat volledig overeind blijft. Ook de prima werkende revalidatieverzekering blijft voor rekening van de clubs. De schadeloosstelling is het enige recht dat weliswaar verdwijnt, maar wordt financieel gecompenseerd wordt door de betaling door de clubs van het weduwen- en wezenpensioen. Daar waar de schadeloosstelling in de praktijk maar gold voor heel weinig spelers, is het weduwen- en wezenpensioen iets dat alle contractspelers ten goede komt. Uiteraard blijft ook de transitievergoeding onverkort van kracht”.

 

Ko Andriessen (directeur ProProf): “Door dit resultaat hebben contractspelers de komende 4 jaar de zekerheid van een mooie CAO. Een prettig gegeven in een tijd waarin sociale verworvenheden onder druk staan”.

 

Het bereikte akkoord zorgt ervoor dat de CAO verlengd wordt tot en met juni 2021. Belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige CAO is het vervallen van een mogelijke schadeloosstelling bij einde contract.

 

Spelers behouden wel hun recht op een transitievergoeding conform de Wet Werk en Zekerheid. De werkgevers gaan in plaats van de schadeloosstelling voortaan de premie vergoeden voor een verzekering ten behoeve van het weduwen- en wezenpensioen van contractspelers.