Aanvragen voor niet-EU spelers voorspoedig verlopen

Geplaatst op: 04 okt, 2017

Zoals iedere transferwindow heeft de FBO ook deze zomer weer vele GVVA-aanvragen voor clubs afgehandeld. De GVVA-aanvragen dienen te worden aangevraagd ingeval een club een niet-EU speler wenst te contracteren.

De rol van de FBO bestaat in dergelijke gevallen uit het direct ondersteunen van clubs bij de aanvraag zelf en de verdere afhandeling daarvan. Daarnaast onderhoudt de FBO gedurende de procedure de noodzakelijke contacten met de IND en het UWV.

Op regelmatige basis vindt er een evaluatie van de samenwerking plaats met de betrokken instanties. Dit, zodat de aanvragen voorspoedig (of nog voorspoediger) kunnen verlopen en clubs zo spoedig mogelijk gebruik kunnen maken van hun speler. De afgelopen transferperiode heeft het nut van deze evaluaties en de goede contacten wederom bewezen. Alle aanvragen werden dankzij een goede samenwerking voortvarend en professioneel afgehandeld. Onze dank gaat dan ook uit naar de personen binnen het UWV en de IND die zich weer hard voor alle clubs hebben ingezet.