Privacyscan gereed!

Geplaatst op: 20 nov, 2017

Vanaf 25 mei 2018 krijgt iedere betaaldvoetbalorganisatie (BVO) te maken met de nieuwe privacywetgeving.

 

De afgelopen maanden heeft de FBO, in samenwerking met partner Marxman Advocaten, daarom een privacyscan ontwikkeld. Deze scan is specifiek ontworpen voor BVO’s. Met deze scan wordt in kaart gebracht in hoeverre een BVO voldoet aan de (nieuwe) privacywetgeving en op welke punten zaken (nog nader) moeten worden geregeld.

 

De zogeheten ‘BVO Privacyscan’ is een tool die in een online omgeving wordt uitgevoerd. De scan bevat diverse vragen over de toekomstige privacyregelgeving en kan door iedere club zelf worden ingevuld. Aan de hand van de uitkomsten van de scan kan de FBO en/of Marxman Advocaten uw club vervolgens de nadere/verdere ondersteuning bieden.

 

Afgelopen maand is de scan (bij wijze van pilot) reeds uitgevoerd door AZ. Zij hebben als volgt op de scan gereageerd:

 

“De BVO Privacyscan heeft onze club laten zien welke privacyzaken wij al goed geregeld hebben. Tegelijkertijd opende het onze ogen dat er gelet op de komende privacywetgeving zeker aandachtspunten zijn die wij nu moeten oppakken. Een groot voordeel is dat je na het invullen van de privacyscan alle aandachtspunten gebundeld krijgt in een adviesrapport. Ook wordt aangegeven welke zaken wij – al dan niet samen met FBO en/of Marxman Advocaten – direct moeten oppakken en welke zaken een iets lagere prioriteit hebben. Als club weten we nu hoe én op welke punten we ons nog beter moeten voorbereiden om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. De BVO Privacyscan biedt de juiste handvatten om daarmee aan de slag te gaan.”

 

Gebruikmaking van de scan is mogelijk tegen betaling van een gereduceerd tarief: € 395,- excl. BTW. De scan is te vinden via https://avgscan.nl/bvo-scan/         

 

De FBO raadt iedere club, gezien het belang van de nieuwe privacywetgeving, ten zeerste aan gebruik te maken van de scan. Voor eventuele vragen aangaande de scan en/of de nieuwe privacywetgeving, kunt u uiteraard contact met de FBO opnemen.