Training preventiemedewerkers 2018

Geplaatst op: 27 mrt, 2018

De FBO heeft op 13 februari en 6 maart jl. een training gehouden voor de preventiemedewerkers van BVO’s. Aan de training hebben in totaal 24 (preventie)medewerkers deelgenomen. Zij hebben daarvoor een certificaat in ontvangst kunnen nemen. Aanleiding voor de training is de gewijzigde wetgeving en de wisseling van vele preventiemedewerkers geweest. De laatste training voor preventiemedewerkers werd in 2014 georganiseerd.

Naast de veranderende taken, rechten en plichten van de preventiemedewerker is er ingegaan op de Arbowetgeving, de Arbocatalogus, Psychosociale arbeidsbelasting en de samenwerking met de Ondernemingsraad (OR). Verder werden er aanwijzingen gegeven voor het opstellen van een preventieplan, een ongevallenregister en het in kaart brengen van werkdruk.

De training werd gehouden door de Arbopartner van de FBO; GOED arbodiensten, in de persoon van Erwin Napjus, arbeids- en organisatiekundige/veiligheidskundige.

Ook de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is bij de training aan de orde gekomen. In dit kader kan de FBO mededelen dat de branche-RI&E die speciaal voor het betaald voetbal is opgezet per 15 april a.s. niet meer door het bedrijf Mensely zal worden beheerd. De branche-RI&E van de FBO zal vanaf die datum verhuisd zijn naar een verzamelpunt voor vele RI&E’s; https://instrumenten.rie.nl/

Gebruikmaking van de RI&E zal per die datum geen kosten meer met zich meebrengen. De verplichte toets zal echter wel nog steeds afzonderlijk georganiseerd in ingekocht moeten worden bij een gecertificeerde kerndeskundige. Via de FBO kunnen BVO’s een dergelijke toets tegen een gereduceerd tarief regelen.

De presentaties van de training zijn terug te vinden op het inloggedeelte van de website van de FBO onder ‘vergaderingen en bijeenkomsten’.

Voor vragen en opmerkingen aangaande het bovenstaande, kunt u contact opnemen met Andrea Timmerman van de FBO.