Speler niet langer beschouwd als ‘third party’

Geplaatst op: 08 okt, 2018

In een persbericht van 26 juni jl. heeft de FIFA Disciplinary Committee bekend gemaakt dat spelers niet als “third party” dienen te worden gezien in de zin van artikel 18ter van de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (hierna: ‘FIFA RSTP’).

In vier verschillende zaken hadden de betrokken clubs in de overeenkomsten met de spelers vastgelegd dat de spelers recht hadden op een bepaalde vergoeding – een ‘lump sum’ (eenmalige betaling) of een bepaald percentage – bij een toekomstige transfer van deze spelers naar andere clubs. De vergoedingen waar de spelers recht op hadden kwamen voort uit de arbeidsrelatie tussen de spelers en hun eigen clubs. Daarom kan een speler volgens de Disciplinary Committee niet als ‘third party’ gezien worden met betrekking tot zijn eigen toekomstige transfer. Het feit dat er tussen club en speler een vergoeding voor de speler is afgesproken bij een toekomstige transfer levert geen schending op van de FIFA-regels over ‘third-party ownership of players’ economic rights’.

De FIFA besloot per 1 mei 2015 dat ‘Third Party Ownership’ in de breedste zin van het woord niet is toegestaan. De constructie die wordt bewerkstelligd bij ‘Third Party Ownership’ is meestal als volgt: een derde financiert de aankoop van (een) bepaalde speler(s) of leent de club geld om de talenten op te leiden. In ruil hiervoor krijgt de derde een deel van de economische transferrechten van de speler(s) in handen. Concreet betekent dit dat wanneer de desbetreffende speler wordt verkocht, de derde een bepaald percentage van de transfersom ontvangt. De belangrijkste reden van de FIFA om ‘Third Party Ownership’ te verbieden was dat het de integriteit van de sport zou aantasten.

De bovenstaande zaak zal ook in de volgende juridische werkgroep van de FBO ter sprake komen. In deze werkgroep zal na goed overleg worden bepaald of de bepaling omtrent de ‘meeloopregeling’ in de standaard spelerscontracten, gezien de conclusie van de Disciplinary Committee dat een speler niet als ‘third party’ dient te worden gezien in de zin van artikel 18ter van de FIFA RSTP, nu kan worden aangepast.

Naast de bovenstaande conclusie over artikel 18ter FIFA RSTP en ‘Third-party ownership’, analyseerde de Disciplinary Committee nog de mogelijke schending van artikel 18bis FIFA RSTP door de clubs CSD Colo-Colo en Club Universitario de Deportes. Na een grondige analyse van de transferovereenkomst tussen deze twee clubs kwam de Disciplinary Committee tot de conclusie dat zij de regels met betrekking tot ‘third party influence’ hadden geschonden. Als gevolg hiervan werden de volgende sancties opgelegd aan de clubs. CSD Colo-Colo kreeg een boete van CHF 40.000,– en een waarschuwing wegens het aangaan van een contract dat de mogelijkheid gaf aan een andere club (lees: Universitario de Deportes) om de onafhankelijkheid van CSD Colo-Colo te beïnvloeden. Universitario de Deportes kreeg een boete van CHF 30.000,– en een waarschuwing wegens het aangaan van een contract wat hen de macht gaf om de onafhankelijkheid van een andere club (lees: CSD Colo-Colo) te beïnvloeden.