Brexit en de gevolgen voor Nederlandse clubs

Geplaatst op: 30 nov, 2018

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) – zoals het zich thans laat aan zien – uit de Europese Unie (EU). Deze Brexit zal grote impact hebben voor zowel clubs als spelers. Wat weten we tot nu toe?

1 Gevolgen Brexit voor spelers uit het VK in Nederland
De EU en het VK hebben een voorlopig akkoord bereikt over de rechten van Britse burgers in de EU en dus ook in Nederland. Hun rechten dienen na de Brexit grotendeels te blijven zoals ze nu zijn. De onderhandelingen over de Brexit tussen het VK en de EU zijn nog bezig. Daarom is nog niet duidelijk wat een Brit formeel moet doen om in Nederland te kunnen blijven na de Brexit. Wij raden u aan hiervoor de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.

2 Gevolgen Brexit voor Nederlandse spelers in het VK
Voor Nederlandse spelers in het VK geldt hetzelfde als onder 1.; hun rechten dienen grotendeels hetzelfde te blijven als nu. Ook voor hen geldt echter dat nog niet duidelijk is wat een Nederlander formeel moet doen om in het VK te kunnen blijven na de Brexit.

3 Gevolgen Brexit voor clubs in het VK
Op basis van de huidige stand van zaken zal het VK na 29 maart a.s. niet meer behoren tot de Europese Unie. Daardoor zullen clubs in het VK na die datum te maken krijgen met het feit dat iedere nieuw aan te trekken EU-speler voortaan zal dienen te worden beschouwd als een niet-EU speler. Een niet-EU speler die aldus een werkvergunning zal dienen te verkrijgen. De huidige criteria voor het verkrijgen van een werkvergunning in het VK zijn echter zeer zwaar. Het zal dan ook – op basis van de huidige wetgeving – onaantrekkelijker worden voor clubs in het VK, om spelers vanuit de EU (en dus ook vanuit Nederland) aan te trekken.

In artikel 19 lid 2 van de FIFA-reglementen (Regulations on the Transfer and Status of Players) is thans een uitzondering opgenomen, op basis waarvan spelers tussen de 16 en 18 jaar kunnen worden overgeschreven van het ene naar het andere EU-land. Indien het VK geen onderdeel meer uit maakt van de EU, kan zij geen gebruik meer maken van deze uitzondering en valt het VK onder de algemene regel binnen diezelfde FIFA-reglementen dat een overschrijving pas mogelijk is vanaf 18 jaar.

4 Gevolgen Brexit voor Nederlandse clubs
Op basis van de huidige stand van zaken zal het VK na 29 maart a.s. niet meer behoren tot de Europese Unie. Daardoor zullen Nederlandse clubs na die datum te maken krijgen met het feit dat iedere nieuw aan te trekken VK-speler voortaan zal dienen te worden beschouwd als een niet-EU speler die een werkvergunning zal dienen te verkrijgen. De huidige criteria voor het verkrijgen van een werkvergunning in Nederland zijn echter zwaar. Het zal dan ook – op basis van de huidige wetgeving – onaantrekkelijker worden voor Nederlandse clubs, om spelers vanuit het VK aan te trekken.

5 Gevolgen Brexit voor Nederlandse jeugdspelers
De Brexit zou – op basis van de huidige ontwikkelingen – positieve gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van Nederlandse jeugdspelers. Het wordt immers onaantrekkelijker, zo niet onmogelijk voor clubs uit het VK om Nederlandse spelers onder de 18 jaar aan te trekken.

De onderhandelingen aangaande de Brexit zijn nog steeds gaande. Houdt u voor de laatste stand van zaken daarom de informatievoorziening vanuit de FBO in de gaten. Vanuit Engeland hebben ons geluiden bereikt dat de Engelse clubs de aankomende transferwindow (januari 2019) nog eenmaal een goede slag willen slaan om talentvolle Nederlandse jeugdspelers over te laten schrijven. Bij deze wensen wij u hiervoor reeds op voorhand te waarschuwen.

Voor meer informatie rondom de gevolgen van de Brexit, kunt u uiteraard contact opnemen met de FBO.