De Nieuwe VoetbalZaken #1/2020 is uit!

Geplaatst op: 24 jan, 2020

In de nieuwe editie van VoetbalZaken wordt ingegaan op de uitspraak van de arbitragecommissie KNVB inzake een geschil tussen FC Den Bosch en de heer A. Evmenov, die stelde dat hij op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst is geweest bij FC Den Bosch in de functie van technisch directeur. In deze zaak diende de arbitragecommissie te beoordelen of de heer Evmenov een vordering heeft op FC Den Bosch strekkende tot salarisbetaling van € 48.000,- netto. FC Den Bosch werd in deze zaak mede geadviseerd door onze juristen.

Daarnaast wordt in deze editie uitgebreid stilgestaan bij de uitspraak van de FIFA DRC in een geschil tussen enerzijds een Nederlandse club en anderzijds een speler en een Belgische club. Partijen waren het oneens over het feit of de speler wel of niet een arbeidsovereenkomst had gesloten met de Nederlandse club.

Tot slot vindt u meer informatie over het nieuwe minumumloon, de verruiming van de werkkostenregeling (WKR) en laten wij u kennismaken met onze nieuwe trainee!

Download editie #1/2020 hier