Brexit: stand van zaken

Geplaatst op: 31 jan, 2020

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 1 februari 2020 verlaten.


Overgangsfase van kracht

Vanaf nu (start: 1 februari 2020) geldt een overgangsfase tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat tussen nu en 31 december a.s. alle EU-regels en wetten voor het VK (en haar burgers) van kracht blijven. De overgangsfase is bedoeld om burgers en bedrijven meer tijd te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken over hun toekomstige relatie (na 31 december 2020). De overgangsfase kan (na instemming van het VK en de EU) met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022.


Welke regels zijn er nu veranderd?

Het terugtrekkingsakkoord dat ten grondslag lag aan de thans tot stand gekomen overgangsfase bevat geen veranderingen voor EU-burgers in het VK en Britten in de EU. Voor Britse spelers in Nederland verandert er voorlopig dan ook niets.

Lees meer over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU in het document van de Europese Commissie.

Meer duidelijkheid over de gewijzigde regelgeving komt pas nadat de overgangsfase is afgerond (aldus na 31 december 2020). Als het niet lukt om afspraken te maken over de nieuwe relatie, dan vindt aan het eind van de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit plaats.

FIFA-regelgeving
De FIFA-regelgeving bepaalt dat transfers van spelers tussen de 16 en 18 jaar enkel is toegestaan tussen clubs uit landen die lid zijn van de EU. Dientengevolge kan de Brexit problemen opleveren voor de Engelse voetbalclubs. De Engelse clubs mogen nu immers vanaf 1 februari 2020 geen spelers tussen 16 en 18 jaar meer overnemen, hetgeen in beginsel overigens positief is voor de Nederlandse clubs. Jonge talenten kunnen nu immers niet zomaar meer door Engelse clubs worden overgenomen.


Samenvatting

  • 1 februari 2020
    Het VK verlaat de EU
  • 31 december 2020
    Einde van de overgangsfase. Deze fase kan worden verlengd met max. 2 jaar
  • 1 januari 2021
    Start van de nieuwe relatie tussen de EU en het VK

Wij zullen u onder andere via onze website op de hoogte houden van de gevolgen van de Brexit voor het Nederlandse betaald voetbal.