24/7 dienstverlening FBO

Geplaatst op: 18 mrt, 2020

Geachte relatie,

Wij zijn de afgelopen dagen druk doende om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. De protocollen van onze bedrijfscontinuïteit zijn inmiddels in gang gezet.

Vanaf 16 maart 2020 hanteren wij de volgende maatregelen:

  • Onze medewerkers werken vanuit huis
    • 24/7 beschikbaar
    • Er is geen fysiek contact tussen de collega’s
  • Wij bezoeken geen clubs en/of andere belangenorganisaties
  • Uitzondering op de regel zijn clubs of belangenorganisaties waarbij de voortgang van zaken in gevaar komen. Wij bezoeken u graag met inachtneming van de regels die zijn opgesteld door het RIVM. Mochten er andere mogelijkheden zijn om fysiek contact te voorkomen, dan zullen wij dit met u bespreken.
  • Bezoek van clubs en/of andere belangenorganisaties op onze locatie worden uitgesteld, telefonisch besproken of met andere digitale middelen afgehandeld.

Wij zien dan ook geen problemen t.a.v. de continuïteit van onze dienstverlening en afspraken die wij met u zijn overeengekomen. De maatregelen blijven echter van kracht tot nader bericht.

Graag wensen wij eenieder die op welke manier dan ook, nadeel ondervindt van de actuele situatie rond het coronavirus, veel sterkte toe en hopen dat wij met z’n allen genoeg maatregelen hebben genomen om deze crisis snel achter ons te laten.