Laura van Putten nieuwe directeur-bestuurder FBO

Geplaatst op: 15 jan, 2023

Laura van Putten is per 1 januari 2023 aangetreden als nieuwe directeur-bestuurder van de FBO. Zij volgt hiermee de op 30 oktober 2022 overleden Serge Rossmeisl op. De in Tilburg woonachtige Laura was vanaf 2012 als advocaat arbeidsrecht werkzaam, en vanaf 2019 als jurist bij de FBO.

Laura van Putten: “Hoewel de benoeming nog immer erg dubbel aanvoelt – gezien de aanleiding daartoe uiteraard – kijk ik ernaar uit om met energie, enthousiasme en plezier uitvoering te gaan geven aan deze positie. We hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug; eerst corona, daarna de uitval van Serge. De hunker naar een vooruitzicht dat zich kenmerkt door meer positieve momenten is duidelijk merkbaar. Dit is het moment om goed naar de organisatie en haar dienstverlening te kijken. Waar ligt de historie van de FBO en hoe heeft die zich ontwikkeld, waar ligt de behoefte bij onze leden, hoe gaan wij ons positioneren, hoe gaan we de taken verdelen en waar zal de focus van onze dienstverlening op worden gelegd. Zomaar wat vraagstukken die daarbij aan de orde zullen komen. Kortom, we gaan als team en organisatie terug naar de basis en van daaruit verder. Dit alles in de geest van Serge. We zullen zijn manier van werken altijd in gedachten houden, en zijn levenswerk de eer doen toekomen die het verdient.”

 Hai Berden (voorzitter Raad van Toezicht): “De Raad van Toezicht kijkt met heel veel vertrouwen naar de wijze waarop Laura invulling zal gaan geven aan haar nieuwe rol als directeur-bestuurder van de FBO. Wij hebben met haar goed gesproken over hoe de FBO de komende jaren kan doorgroeien naar een robuuste organisatie waarin iedere medewerker een duidelijke eigen rol zal kunnen gaan vervullen. Met het aanstellen van Laura in deze functie hebben wij gekozen voor enerzijds continuïteit van al het goede van de FBO en anderzijds een frisse blik op een verdere verbetering van de dienstverlening voor onze leden. Wij zijn ervan overtuigd dat Laura samen met haar team de door Serge ingeslagen weg een succesvol vervolg zal geven”.

Laura zal in de aankomende periode langsgaan bij de leden voor een (kennismakings)gesprek. Zij neemt hiertoe contact op voor het maken van een afspraak.